Ring oss: 040 64 39 066

Hur får vi er att lyckas?

Inbound Sales

Inbound Sales handlar om att säljarna är utrustade med så pass mycket information, så att de inte längre behöver gissa sig till vart i köpresan kunden faktiskt befinner sig. Vi har gått från en marknad där säljarna har makten, vet allt och kan övertala kunden att tro på det som berättas: idag är det kunden som har makten, utrustad med all den information som finns tillgänglig på internet, och säljaren kommer oftast in i bilden när kunden är redo att ta nästa steg.

Marketing Automation

Marketing Automation är det verktyg som krävs för att en Inbound-strategi ska kunna möjliggöras på allra bästa sätt. Genom att ha en plattform som sammanlänkar hemsida, marknadsavdelningen och säljavdelningen, gör du det enkelt för dig själv och du kan automatisera det administrativa arbete som är tidskrävande, och fokusera på de delarna som behöver fokus för att ditt företag ska kunna växa mer effektivt.

Inbound Marketing

Inbound Marketing handlar om att ni skapar värde åt era kunder. Genom att utbilda, informera och upplysa marknaden om det ni kan hjälpa till med, kan ni bli den specialisten som finns på plats med den produkt eller service som ni erbjuder, när er kund är redo att köpa. För det är just det: alla är inte redo att köpa ännu – och det är viktigt att ni finns på plats under hela kundens resa.

Din partner inom digital marknadsföring

Hubspot - Automation

Hubspot - Automation
Hubspot är den ledande tekniken inom Inbound Marketing & Sales. Plattformen hjälper företag att effektivisera och automatisera marknads- och säljprocesser och länka samman de båda avdelningarna för en mer kundnära relation. Plattformen hjälper företag att nå tillväxtmål med förbättrat ROI genom automatisering, effektivisering och förbättring. Vi är certifierade partners av Hubspot och hjälper er med allt från integration till workflows och strategisk användning.

Content Marketing

Content Marketing
Framgångsmetoden för att nå en bra Inbound Marketing-strategi är att skapa en unik och solid strategi för content marketing (innehållsmarknadsföring). Det finns så många sätt att leverera kommunikation på till din målgrupp: bloggar, epost, social media, landningssidor och genom en mängd andra plattformar. Vi är vana vid att hjälpa företag att komma med idéer samt skapa allt materialet åt våra kunder vid behov.

E-postmarknadsföring

Beteendestyrd marknadsföring
Beteendestyrd e-postmarknadsföring tar utgångspunkt i användaren, med en kundcentriskt tillvägagångssätt där användarens beteende och steg i kundresan alltid sätts i fokus. Detta avgör också vilken typ av innehåll som är relevant i sammanhanget och hur användaren ska tas vidare till nästa steg.

LinkedIn

Annonsering med Linkedin
För företag inom B2B är Linkedin en given kanal som vid rätt användning kan ge den absolut mest precisa målgruppsanpassade annoneringen, Vi hjälper till att skapa strategisk kommunikation för att just din annons ska synas gentemot beslutsfattare.

Facebook

Annonsering med Facebook
Kanalen som verkligen kan hjälpa dig med din tillväxt och varumärkesbyggande, oavsett industri och geografi. Vi är experter på att skapa avancerade Facebook-strategier och kampanjer som effektivt hamnar framför rätt kunder vid rätt tillfälle.

Lead Generation

Lead generation
Att få kvalitativa, inkommande leads är grundläggande för alla företag. Vi hjälper våra kunder med att använda den senaste tekniken för att generera fler leads, kvalificera dem och ta hand om dem genom precis hela kundresan så att våra kunder kan nå sina tillväxtmål

Sökordsannonsering

Sökordsannonsering med PPC
Det kan ta lång tid att få bra placeringar i sökmotorerna varför det kan vara bra att kompensera med sökordsannonsering. Vi har 15 års erfarenhet av att skapa affärer genom sökordsannonsering.

Sökmotoroptimering

SEO och sökmotoroptimering
Majoriteten av kundresorna börjar idag på Google eller andra sökmotorer. Om ert företag inte finns på sökmotorerna riskerar ni om att gå miste om stora affärer i framtiden. Vi är specialister på hur ni skapar värde genom synlighet i sökmotorer.

Analys och mätning

Mätning och analysering genom webbanalys
Analys är nyckeln till framgång inom försäljning och marknadsföring. Analys ger dig insikt i vad som fungerar och vad som inte fungerar. På så sätt kan ni lära er att satsa på rätt saker och skala upp för att bli framgångsrika.

Vi skapar innehåll anpassat för digitala kanaler

Video- och filmproduktion

Rörlig bild är en kommunikationsform som är oslagbar när det kommer till att leverera emotionella och rationella värden.

Bildproduktion

Bilden har en stor betydelse inom digital marknadsföring och används i syfte att förstärka, engagera, beskriva och nå ut med ett visst budskap till en viss målgrupp.

Textproduktion

För att lyckas bygga upp ett intresse hos målgruppen, utbilda och guida besökarna behöver man regelbundet skapa texter som får dem att vilja ta del av mer, engagerar och som förhoppningsvis leder till olika call to action.

Varumärken vi jobbat med

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag!