Analys och mätning

Det finns enorma mängder med data och KPIer att välja mellan och det viktigaste är att man är överens om att de KPIer man väljer måste understödja den överordnade strategin i Inbound Marketing som igen understödjer den överordnade organisationsstrategier.

Även om det finns tusentals mätpunkter och KPIer (Key Performance Indicators) så gör du rätt i att välja ut de som har faktisk betydelse för verksamheten du är i. Att mäta och analysera hur olika aktiviteter presterar är helt essentiellt för att lyckas med en Inbound Marketing-strategi.

Data ger insikten att hela tiden kunna förbättras med det innehållet som publiceras, att lära sig om vad som fungerar och vad som inte fungerar. På så sätt bygger du långsiktig lönsamhet i din marknadsföring och försäljning.

Alla KPIer och mätvärden bör anpassas efter varje verksamhet och de mål som finns i verksamheten för varje fas i kundresan.

Några överordnade generella KPIer som kan användas, men måste anpassas till varje organisation:

 • Trafik till webbplatsen

Antalet användare som drivs till webbplatsen med marknadsaktiviteter

 • Användarintention

Analys om användarintention säger något om vad användaren vill och är ute efter. Det karaktäriseras av tre olika kategorier.

  • Navigationsförfrågningar – En användare letar efter information på en specifik sida.
  • Informativa förfrågningar – En användare söker efter information runt ett specifikt ämne.
  • Transaktionella förfrågningar  – En användare letar efter en produkt eller tjänst som användaren vill köpa.

Att förstå och veta olika klassifikationer på användarintentioner ger dig som affärsägare kontext och förståelse för användarna på plattformen.

 • Signaler baserat på användarbeteende

Användarbeteende som signalerar något intresse för ett specifikt ämnesområde eller interaktionen som till exempel CTR (Click-through-rate), tid på sidan, bounce rate, sidvisningar per användare och mycket annat.

 • Klickfrekvens

En klickfrekvens säger något om hur populärt ett specifikt innehåll eller annons är. Det är andelen som klickar av alla de som har sett innehållet och signalerar hur stort intresset är för till exempel innehållet som mäts. En hög klickfrekvens indikerar ett stort intresse medan en låg klickfrekvens indikerar ett lågt intresse. Klickfrekvens som KPI kan användas i många olika sammanhang och är inte alltid lämpligt som KPI.

 • Bounce rate, tid på sida och genomsnittlig tid på webbplats

Bounce rate är ett mätvärde som säger något om hur populär en specifik sida är. Det mäter andelen som går in på sidan från till exempel en sökmotor och sedan lämnar sidan igen utan att gå vidare. En hög bounce rate indikerar att det är en hög andel av användarna som inte går vidare på sidan.

Omsatt till användarbeteende kan man snabbt dra slutsatsen att en hög bounce rate indikerar att innehållet inte intresserar användaren. Men det är inte alltid sanningen, eftersom användaren kanske har löst sin problemställning genom att läsa innehållet. Därför ska man alltid mäta bounce rate i kombination med andra mätvärden och gärna justera mätvärdet så att det också mäter till exempel scroll rate.

Tid på sida indikerar hur intressant innehållet är och om användarna läser allt innehåll som du producerat eller bara rubriken. Det kan vara en bra indikator för att veta om du har träffat rätt i förhållandet mellan kommuniceras innehåll och vad användaren förväntar sig samt vad innehållet faktiskt omhandlar och hur det presenteras.

Genomsnittlig tid på webbplatsen kan också vara en överordnad indikator på engagemanget på användarna som du lyckas attrahera. Denna kan ge en indikation på om användarna är intresserade av innehållet som erbjuds på en överordnad nivå. Den måste dock brytas ner i mindre mätvärden och sidor för djupare analys och förbättring.

 • Konverteringsgrad

Oavsett vad dina mål är så är det viktigt att mäta konverteringsgraden för både mikro och makro-konverteringar. Att ha ett förhållningssätt till konverteringarna och hur dessa förskjuter användaren genom försäljningstratten ger dig en bra uppfattning om vilka aktiviteter som måste verkställas för att uppnå ett önskat resultat. En konvertering kan bestå av olika handlingar på till exempel en webbplats, det kan vara alltifrån att ladda ner ett white paper, att börja prenumerera på ett nyhetsbrev, att skicka en förfrågan om en demo eller någon annan handling. Genom att börja fokusera på att öka dina konverteringar genom hela kundresan kan du jobba mer fokuserat och identifiera hål i din konverteringstratt.

Lead Scoring, engagemangsfrekvens, CCR (Customer Close Rates) och ROI (Return on investment) är alla begrepp som är väldigt relevanta inom Inbound Marketing och för hur du lägger upp din strategi och mäter din aktiviteter.

 • CRO-analys – Conversion Rate Optimization

Konverteringsoptimering omhandlar hela kundresan och fokuserar på att täta till alla de hål som finns för användaren under vägen till en konvertering. Konverteringsoptimering handlar om att ta bort alla tvivlen och lösa alla problemställningar för kunden så att denne kommer till avslut. Istället för att fokusera på att driva mest möjlig trafik, så handlar konverteringsoptimering om att öka konverteringen på den trafiken som du motar. Det betyder att man inte behöver öka budgeten på marknadsföringen, utan istället kan öka fokuset på att konvertera flest möjliga användare som man redan får.

Analys av data i alla stadier av kundresan i inbound marketing är enormt viktigt och en förutsättning för att lyckas med sina aktiviteter. Kunskap, klara målsättningar,  som knyts upp organisationens mål och innehåll som underbygger dessa är.