Beteendestyrd e-postmarknadsföring

Som nämnt tidigare med marketing automation så handlar det mycket om att genomföra beteendestyrd e-postmarknadsföring och sätta det i system. Kommunikationsformen behöver nödvändigtvis inte handla om e-post, utan det medium som är bäst att tillämpa vid varje tillfälle. Själva grunden i beteendestyrd e-postmarknadsföring handlar om att baserat på en användarens interaktioner med en applikation, hemsida eller annan digital plattform, aktivera åtgärder och aktiviteter, i detta fallet epost som skickas till användaren.

Oavsett om det handlar om trigger-baserat kommunikation, initierad av e-postmottagaren, eller om det handlar om massutskick, som triggas av e-postsändaren, så hanterar verktyget att kunna skapa personaliserad kommunikation. De flesta verktyg för utskick av e-post har stöd för en viss grad av personalisering som att anpassa ämnesrad, namn och olika delar av e-posten. Det som de flesta e-postprogram saknar är att ha realtidsinformation om användaren och dess beteende och när ett e-postutskick ska triggas, till vem, vilken tid och med vilket innehåll.

Beteendestyrd e-postmarknadsföring tar utgångspunkt i användaren, med en kundcentriskt tillvägagångssätt där användarens beteende och steg i kundresan alltid sätts i fokus. Detta avgör också vilken typ av innehåll som är relevant i sammanhanget och hur användaren ska tas vidare till nästa steg.

En implementering av beteendestyrd e-postmarknadsföring genomförs huvudsakligen i tre olika steg:

Spåra interaktionen av användare:

Det viktigaste när det kommer till att skapa en strategi till beteendestyd e-postmarknadasföring handlar om att ha ett system som spårar användarnas interaktion och som också kan trigga aktiviteter baserat på de aktiviteter som användarna genomför. Desto mer komplext och omfattande systemet är desto fler möjligheter för att träffa med rätt och relevant kommunikation till prospekten.

Bilden visar hur interaktionen från användare visas i Hubspot. Här spåras och visas samlad kundkontakt med detaljerad information.

Idag finns det en uppsjö av olika system som säger sig innefatta kommunikationsmöjligheter genom hela kundresan och över flera olika kanaler som din hemsida, sociala medier, epost med flera. När valet görs av plattform så är det viktigt att man noggrant utvärderar olika alternativ och ser till att plattformen uppfyller de krav som organisationen. Andra faktorer som är viktiga är att det finns en bra partner som kan understödja processer, workshops och bygga upp systemet efter organisationens krav. Välj inte det första du hör om utan genomför en liten studie med möten tillsammans med olika leverantörer.

För att kunna utnyttja beteendestyrd kommunikation till fullo handlar det om att ha en 360 graders inhämtning av data från sina prospekt som samlas centralt. På så sätt kan kommunikationen anpassas utifrån ett bredare spektrum av aktiviteter initierade av användarna.

Vanliga sätt inom Inbound Marketing för att identifiera och samla in information om prospekt omfattar webbinars, white papers, tävlingar, undersökningar och guider.

Att veta de potentiella handlingarna en användare genomför

Beteendestyrd kommunikation eller personalisering låter bra och för många är principerna och fördelarna enkla att förstå. Att baserat på en användares beteende så triggas olika typer av kommunikation som är relevant för prospektet beroende på var denne befinner sig i kundresan. Detta följer en kedja i hela kundresan och därför är det helt centralt att kunna identifiera vilka aktiviteter som ska aktivera en viss typ av kommunikation. En kartläggning över var kunden befinner sig i kundresan, vad som ska triggas och till vem är helt essentiellt i en inbound marketing-strategi för att få ett framgångsrikt resultat

Här följer några enkla exempel på handlingar aktiverade av ett prospekt. Detta är enklare beteende-aktiverade handlingar.

  • Användaren skickar ett formulär för nedladdning av en e-bok: Skicka en e-post som bekräftar nedladdningen eller kanske nedladdningslänken direkt till mejlen.
  • Användaren ser på innehåll på hemsidan: Skicka riktat innehåll som uppföljning på det användaren läst om. Om en användare kollar på din sida om olika case, skicka då ett uppföljnings-mejl med dina mest populära case.
  • Ser på en sida om priser utan handling: Aktiverar en kommunikation om 30 dagars prova-på-period på den specifika tjänsten.

Antallet handlingar som kan trigga aktiviteter är obegränsade och det är egentligen bara kartläggningen som sätter gränserna för vad som ska aktivera handlingarna. Det viktigaste här är att man fokuserar på det som genererar mest och gör dessa så bra som möjligt. De udda tillfällena bland prospekt kan man med fördel ignorera, eller styra om så att de kommer i samma försäljningstratt som de övriga.

Använd dina kunders beteende som ett sätt att starta en konversation

Det sista steget för att fullända initieringen av din beteendestyrda kommunikation handlar om att producera rätt mejl med rätt innehåll vid rätt tidpunkt. Då är du helt beroende av användarnas beteende och att du kartlagt triggers för att starta en konversation med användarna.

Man kan i utgångspunkten säga att de bästa mailen som skickas ut och ger bäst resultat baserar sig på best practice inom e-postmarknadsföring och annan kommunikation. Det är att dessa är tidsenliga, personliga och beteendestyrda. För att få mest möjligt ut av din kommunikation är det viktigt att dessa kategorier är uppfyllda.

Du kommer på sätt skapa en mycket personlig upplevelse och det som tidigare var ett kallt prospekt nu helt plötsligt har blivit betydligt varmare. Till skillnad från kommunikation som du skriver på sociala medier och i din blogg, så riktar du dig med e-post-kommunikationen direkt till användaren personligen och den data du besitter om användaren måste användas för att kunna servera en så personlig och relevant upplevelse som möjligt.

Öppningsgraden för epost ligger generellt på mellan 20-25% (Mailchimp, 2017) beroende på många faktorer.

Men för att påverka denna så mycket som möjligt måste är det ovanstående faktorer som avgör om du penetrerar inboxen bland dina användare eller inte. Då räcker det inte med att skicka en kopia på en bloggpost, utan mejlet måste anpassas, personaliseras och skickas ut vid rätt tillfälle.

För att lyckas med en beteendestyrd kommunikation är det helt avgörande med ett en mjukvara som understödjer strategin och har alla delar av inbound marketing inbyggt och kan stödja med personalisering i varje fas av kundresan.