Bildproduktion

Bilden har en stor betydelse inom digital marknadsföring och används i syfte att förstärka, engagera, beskriva och nå ut med ett visst budskap till en viss målgrupp. Bra bildmaterial kan lyfta helhetsintrycket för till exempel en hemsida, blogg eller Facebooksida. I dagens informationssamhälle där budskap finns i överflöd har man knappt en bråkdel av en sekund på sig att fånga besökarens uppmärksamhet innan det är för sent. Därför är det viktigt att bilden fångar besökarens intresse redan vid en första anblick och att det går att förstå budskapet i den direkt utan att läsa rubriken. Med bra och rätt typ av bilder har man möjlighet att skapa rätt budskap anpassat efter kundens olika steg i köpresan.

Bilder för olika kanaler

Vi har lång erfarenhet av att ta fram olika typer bildmaterial för marknadsföring.

Det kan handla bilduppdrag som till exempel:

  • Bilder till bildbank för användning till kampanjer, sociala medier, linkedIn årsredovisningar och blogpost.
  • Bilder till hemsida
  • Bilder till nyhetsbrev
  • Bilder till e-books
  • Bilder på anställda
  • Bilder från events
  • Bilder från konferens
  • Bilder från specifika händelser för marknadsaktiviteter

Vid produktion bildbank ingår det att vi först genomför en nulägesanalys för det grafiska materialet genom att se över det befintliga bildmaterialet och hur det har använts i företagets kanaler. Sedan en plan för hur man kan utveckla företagets bildbank, bildtänk och tonalitet kopplat till det grafiska.

Arbetsprocessen kan se olika ut beroende på vad just du som kund har behov av.

Vi utför uppdragsfotografering inom ramarna för exemplen ovan. För att komma till våra olika paket för bilduppdrag klicka här!