Rörlig bild är ett format som blivit helt oslagbar när det kommer till att lyckas nå hela vägen fram och leverera värden för användarna i de digitala kanalerna. Det kan handla om en video för en kampanj, explainers, instruktionsfilm eller webbinar, listan kan göras lång.

Med rörlig bild är möjligheterna enorma bara man tar till vara på dem på rätt sätt. Tack vare kanaler som till exempel Facebook, YouTube och Instagram har det blivit möjligt även för mindre företag med en begränsad marknadsbudget att använda sig av rörlig bild som ett verktyg i sin content strategi. Det går inte att undgå det faktum att video har blivit ett allt vanligare format inom den digitala världen eftersom det är ett mycket effektiv sätt att nå ut med sitt budskap som kan få enormt stor genomslagskraft och som dessutom funkar i många olika kanaler.

På bara några få sekunder kan du nå besökaren med ditt budskap och skapa konverteringar. Genom video har du möjlighet att skapa engagemang och fånga dina besökares intresse på ett helt nytt sätt. Men är det bara att tuta och köra om man har en videokamera att filma med? Riktigt så enkelt är det inte. För att verkligen nå hela vägen fram till rätt målgrupp genom det enorma bruset av information gäller det att sticka ut från mängden både till kvalité på materialet, storytelling, utformning, optimering och med sitt budskap.

Continue reading →