Marketing automation är det inom marknadsvärlden som växer allra snabbast – och av en anledning. Det är inte längre ett ”nice-to-have” utan har helt gått till ett ”must-have” för alla organisationer som har ambitionen om att växa sin verksamhet både finanisellt och geografiskt. Användning av marketing automation är ett helt fantastiskt komplement till den strategi som sätts för att uppnå företagets målsättningar och hjälper till att effektivisera och förbättra – utan att kräva mycket administrativ tid från de anställda, som då i sin tur kan fokusera på uppgifter som är mer överordnade och strategiska.

Enligt en undersökning gjort av Marketingprofs, så har 53% av företag redan marketing automation på plats, och 37% av företag planerar att investera i ett marketing automation-verktyg inom det kommande året – bara 10% säger nej, inte just nu. Anledningen till detta är just att fördelarna är nästintill oändliga: och nackdelarna, ja de är få.

FÖRDELAR MED MARKETING AUTOMATION

Du kan välja att använda ditt marketing automation-verktyg på många olika sätt: anpassat till dig som företag, dina plattformar du arbetar med och den strategi och kapacitet som du har. Det allra vanligaste är att automatisera email-kanalen, landningssidor och formulären som du har på hemsidan, men du kan även välja att automatisera dina sociala kanaler, A/B testing, Lead Nurturing, osv.

INTRESSERAD AV MARKETING AUTOMATION? KONTAKTA OSS IDAG!

1. Det fungerar för (nästan) alla företag

Är du ett företag som säljer antingen en produkt eller en tjänst, arbetar med prospekts och har en marknadsavdelning, så är du en perfect fit för marketing automation. Du behöver inte ha en viss typ av omsättning eller funnits i x antal år: vi har till exempel kunder som är i start-up fasen och som direkt implementerar Hubspot – de vill börja rätt.

2. Ökat antal kvalitativa inkommande leads

Genom att använda marketing automation kan du enkelt sätta upp en feed som hittar fler kvalitativa leads åt dig och hjälper dig att dra ner dessa leads i tratten. Den data som du samlar på dig kommer snabbt kunna påvisa hur dina marknadsinsatser presterar och vart det kan finnas möjligheter att optimisera. Har du en utarbetad inbound marketing strategi som använder sig av mycket bra content som inspirerar dina inkommande leads, kommer det med automatisering och tracking med ditt verktyg att ge dig en enkel, visuell analytisk bild av vad det är som fungerar, och eftersom det är integrerat till säljarnas CRM får du insikt i vilka leads som är kvalitativa. Detta leder också i sin tur till förmågan att också få veta vad det är som inte fungerar, vilket gör att du slipper fokusera på fel kanaler och fel typ av leads, som ändå aldrig blir en kund.

3. Högre konverteringar och förbättrat ROI

Många företag lägger mycket pengar för att få in trafik till hemsidan: men har en i genomsnitt 2% konverteringsnivå på trafiken. Genom att kunna automatisera content, landningssidor och förbättra kommunikationen så att rätt kund får rätt typ av information, kommer den inkommande trafiken att konvertera betydligt högre. Det är viktigt att lägga rätt energi på rätt typ av kund: när detta sker så är det garanti för förbättrat ROI.

4. Förbättrad lead nurturing strategi

För företag där säljcykeln har en tendens att dra ut på sig, är lead nurturing väsentlig för en lyckad affär. Genom marketing automation (och sales automation också för den delen), så kan kunden i detta stadiet få information skickad till sig som passar in just denne personen i det stadiet som hen befinner sig i, baserat på de intresseområdena som hen har. Tar vi som ett exempel en digital byrå såsom oss själva: vi har många leads inne på vår hemsida som har planer på att implementera ett marketing automation-verktyg, men detta ligger lite längre fram i tiden. Vi vet genom riktade budskap och kampanjer som lett till kontakt av ett eller annat slag att de är intresserade, och kan således automatisera information till dessa kunder så att de får den information som de behöver, tills dess att de är redo att köpa. Detta betyder att dels får kunden bättre, mer riktad information, och dels får interna resurser mer tid att fokusera på annat.

5. Ökad förståelse av kunder genom data

Genom att automatisera och samla data så kommer din förståelse för potentiell och existerande kund att öka, och din målgruppsanalys och utveckling av denna optimeras betydligt. När frågeställningarna vart, när, hur och vem besvaras inom din marknadsinsats, kommer du enkelt att kunna se ett mönster och utveckla din strategi därefter. Det är inte längre magkänsla: du kan ta reella beslut som grundar sig på den data som du har, och sedan automatisera ditt arbete därefter för att se till att du ställer in rätt typer av workflows, bygger rätt typ av landningssidor och finns där för kunden med rätt typ av information – när denne efterfrågar det.

6. Förbättrad kundupplevelse

Oavsett om det är en potentiell eller existerande kund, så kommer deras upplevelse att förbättras betydligt när du använder ditt marketing automation-verktyg på rätt sätt. Oavsett vilken typ av produkt eller tjänst du säljer, så kommer den återkommande kunden alltid att vara viktig – och därför är det viktigt att där ligger en strategi för att förbättra denna upplevelse – även när de är passiva. Kommunikation kan till exempel automatiseras för att detta inte ska glömmas bort: men samtidigt betyder det att kunden känner sig ihågkommen och viktig – och relationen till företaget förbättras.

7. Förbättrad effektivitet på marknadsavdelningen

Set it and forget it” är väl egentligen grundkonceptet här (även om det inte direkt fungerar så i verkligheten i alla delar). Däremot kan du – när du har utfört tester, fått kvalitativ data och lärt känna dina kunder på ett nytt sätt – automatisera så pass mycket att du helt plötsligt kommer att ha tiden att fokusera på mer strategiska viktiga frågor. Enligt en undersökning av McKinsey (Begley, Fox, Lunawat, MacKenzie, August 2018), så spenderar ledare två tredjedelar av sin tid till att utföra praktisktarbete, lösa problem, administrering och koordination, men bara en tredjedel av tiden till att syssla med strategiskt viktiga frågor. Nästa generations ledare (inom fem-tio år) kommer att ha mer tid till att tänka och verka strategiskt då så pass mycket internt arbete har automatiserats och digitaliserats.

Marketing Automation: Fördelar, nackdelar - och den nakna sanningen

8. Rapportering av ROI åt budgetansvarig

Marketing automation hjälper ledare att ”stänga cirkeln” – så kallad closed-loop marketing. När du som marknadsledare vet exakt vad det är som fungerar och vad det är som inte fungerar och data syncas med säljteamet (via samma plattform om Hubspot användes), så är det enkelt att se: vilka leads blev kunder? Hur mycket spenderades på att få in dem av marknadsteamet? Vart hittades de? Hur lång tid tog det innan de blev en kund? När dessa frågor enkelt kan besvaras så kan rapporter rapporteras in till ledningen som då får reella siffror på ROI och marknadsspendering.

NACKDELAR MED MARKETING AUTOMATION

När fördelarna är så pass många – varför finns det då företag som väljer att inte implementera en marketing automation modell? Allting är inte alltid perfekt, och givetvis kommer det nackdelar med att använda sig av ett sådant här verktyg.

Det kostar både pengar och tid. Det är inte bara kostnaden av verktyget som det ska budgeteras för, utan även både den externa och interna kostnaden för upplärning och inlärning: ta fram digitala strategier som är anpassade utifrån en marketing automation modell. Kostnaderna varierar beroende på verktyg och strategi – men det kommer inte gratis, och vill du verkligen lyckas med det så är det viktigt att den initiala investeringen är så pass betydlig att du direkt ser en skillnad.

Komplexa lösningar och workflows. Många företag köper in verktygen – utan att ibland ens använda dem, eller bara använda en bråkdel av dess kapacitet. Extern hjälp är oftast nödvändig för att få rätt på automatisering, segmentering, workflows osv – men det kommer alltid vara väl värt investeringen.

Det kan göra ditt varumärke opersonligt om du gör fel. Segmenterar du inte dina målgrupper på rätt sätt och väljer att automatisera samma kommunikation mot samma kundskara, ja då har då helt plötsligt gjort ditt varumärke opersonligt och automatiseringen har haft motsatt effekt. Du vill inte bombardera kunder med fel typ av budskap: don’t be that guy. Extern hjälp kan hjälpa till att personifiera dina budskap för att se till att du gör det rätt.

DEN NAKNA SANNINGEN OM MARKETING AUTOMATION

Marketing automation kommer, som precis allting annat, med både för- och nackdelar. Det är enkelt att se dock att fördelarna uppväger nackdelarna relativt markant. Självklart är det en stor investering att ta i början för många företag: vart ska du hitta pengarna, vem ska du ta dem ifrån? Här är det alltid viktigt att se dina beslut utifrån ett strategiskt perspektiv: vad är egentligen dina målsättningar? Vill du växa och bli större, vill du bli mer effektiv internt? Då är garanterat en investering i ett marketing automation verktyg rätt väg för dig att gå. Använder du det tillsammans med din inbound marketing strategi så kommer du att uppnå dina målsättningar, effektivisera dig själv internt och vara med i samma kamp som dina konkurrenter befinner sig i.

 

Så får du en fungerande content marketing process

Inbound Sales: 7 fördelar för B2B företag

Säljtips: Gör en målgruppsanalys och effektivisera försäljningen