Texten kommer alltid vara det format som man använder sig mest av inom content marketing eftersom det kan stå för sig självt men också användas som komplement för att beskriva ett grafiskt material som till exempel bilder, video och grafik. Text behövs till i stort sätt allt även för att beskriva formulär, sidfötter och menyer på hemsidor. Eftersom text som format är en sådan stor del av all kommunikation är det också viktigt att veta hur man skriver texter som både når rätt målgrupp men samtidigt hamnar högt upp i sökresultaten. Det finns många typer av texter till exempel beskrivande, intervjuer, rapporter, produkttexter, säljdrivande texter och mikrocopy vilket gör att man måste anpassa sig till omständigheterna, kanalen och ändamålet men grundpelarna är egentligen de samma.

Fem tips som för dig som vill bli ett riktigt text-proffs

1. Lär känna din målgrupp

Lär känna din målgrupp och skriv alltid texter som motsvarar deras behov. Använd ett kreativt men lättbegripligt språk som passar målgruppen. Men tänk också på att variera mellan långa och korta texter anpassat för de olika kanalerna. Det är viktigt att behålla läsarens uppmärksamhet ända till slutet. På sociala medier är det vanligt att användarna vandrar med blicken över materialet utan att läsa ett ord. Tänk själv hur mycket i ditt eget facebook flöde som bara fladdrar förbi och som du glömt bort på en enda mikrosekund. Därför är det viktigt att skapa rubriker som fångar användarens uppmärksamhet direkt och som får dem att vilja ta del av innehållet och förhoppningsvis ta till sig budskapet.

2. Underskatta inte punktlistor och mellanrubriker

För längre artiklar och bloggtexter är det viktigt att sätta relevanta huvud-och mellanrubriker som skapar en nyfikenhet hos användaren och lägg även in faktarutor eller punktlistor relaterat till innehållet där det passar. Har du skrivit en text om hur man marknadsför sitt företag på sociala medier kan en punktlistan till exempel handla om “ 5 tips: så skapar du bra annonser på sociala medier” eller “ 5 tips: så lär du känna din målgrupp på sociala medier”.  Tänk på att bygga in värdefulla nyckelord i både punktlista, rubriker, bildtexter och i brödtexten för att hamna högre upp i sökresultaten. Men det är inte fullt så enkelt. Man kan inte bara lägga in ord som man vet att det söks mycket mycket på. Utan se till att orden passar in i sammanhanget utan att det gör texten svårbegripligt, svårläst och förstör flödet.

3. Glöm inte bort företagets tonalitet

Innan du tar till pennan så fundera på språk och utformning. Om det finns en tydlig mall för företagets tonalitet kan den vara bra att ta till som hjälp. Satsa på kvalitét och följ företaget guidelines kring innehåll så att användarna känner igen sig.

4. Börja med det viktigaste

Börja alltid med den viktigaste informationen, sedan detaljerna och till sist knyt ihop storyn på slutet. Men det är viktigt att behålla läsaren ända till slutet. Men för att lyckas med det är ett tips att inte ge all information på en gång utan lägg in ett par höjdpunkter i mitten så den behåller intresset men behöver ändå läsa till slutet. En duktig storyteller är den som lyckas berätta en historia och behålla läsaren hela vägen. Fundera på vad som är viktigast för läsaren och vad du vill att de ska ta till sig och komma ihåg från det du berättar. Om inlägget handlar om sökoptimering börja då med att berätta vilken skillnad optimerat innehåll kan göra för den som vill synas högt upp i sökresultaten.

5. Tänk på de 6 journalistiska budorden

När du skriver texter i marknadsföringssyfte kan du bygga upp dem på samma sätt som en journalist gör bara att innehållet och syftet med texten är annorlunda. Fundera på vem du skriver för? Vad är det viktigaste budskapet? Varför behöver målgruppen känna till just det du skriver om? Berätta också för användarna när innehållet är relevant? Det kanske är en tidsbegränsat kampanj. Fundera också på vad du vill att användarna ska göra. Hur vill du att de ska agera? Tänk alltid ett steg längre med att lägga in bra cal to action. Det kan handla om en uppmaning som till exempel “klicka här för bok tid för ett möte”, “beställ broschyr här” eller “läs om våra tjänster här”. Men för att behålla läsaren ända till slutet behövs en röd tråd genom hela texten som får dem att hålla intresset uppe och vilja ha mer. Försökt alltid att vara ordentligt påläst och leta efter detaljer som gör din story mer levande, kreativ och intressant. Ordentlig research gör att du också får koll på källor som ger tyngd och trovärdighet till det du skriver.

VILL DU LÄRA DIG MER OM HUR MAN FÅR EN FUNGERANDE CONTENT MARKETING PROCESS? KLICKA HÄR!

6. Viktigt med rätt timing

Det är lätt att glömma bort hur viktigt timing är för att lyckas nå ut med ett budskap. Fundera på när ämnet är aktuellt och när når du som bäst din målgrupp? Närhet är också en viktig del för att få läsarna att ta till sig budskapet. Man vill gärna som läsare känna att det händer nära både i tid och rum. Det kan till exempel en handla om en kampanj med ett erbjudande som gäller under en viss period på en viss plats.

Oavsett om man följer alla punkter eller inte så är det svåraste egentligen att skapa kreativa ideér som fångar målgruppens intresse och får dem att faktiskt göra något. Det gäller då att man har ett bra och tydligt budskap som träffar helt rätt. Men för att lyckas skapa texter och annan content som når hela vägen fram är det viktigt att inte glömma bort att mäta, analysera och följa upp för att ta reda på vad just dina besökare läser, vad som engagerar dem mest och hur man når dem bäst. För hur ska du annars veta vad som är relevant för målgruppen och kunna skapa kreativt innehåll som intresserar dem. Risken är annars att du skriver texter som inte intresserar någon och som glöms bort eftersom det försvinner bort i informationsflödet.

 

VI HJÄLPER GÄRNA DIG MED DIN CONTENT MARKETING? KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA ETT MÖTE!