Sökordsannonsering

Google Ads, sökordsannonsering, är en annonseringsplattform utvecklad av Google. Plattformen består av olika annonsingsmöjligheter i olika kanaler däribland sökmotorannonsering, display-annonsering i nätverket och Youtube-annonsering. Sökmotorannonseringen är den största av Google Adwords kanaler och består av att när användare söker på Google eller deras partners, så får användaren upp annonser. Du som annonsör kan buda på olika sökord som är relevanta för din verksamhet och därmed konkurrera om att få användarnas uppmärksamhet när dessa letar efter produkter som stämmer överens med dina.

När det kommer till Inbound Marketing och de första steget i distributionen av innehållet så kommer vi välja att fokusera på sökordsannonseringen.

Det bästa med AdWords är att du bara betalar för resultat i form av när någon faktisk klickar på din annons.

Varför är AdWords så bra för Inbound Marketing?

Inbound Marketing-metodiken baserar sig på att skapa värde genom relevans för målgrupperna och det är också därför som sökordsannonsering är relevant för Inbound Marketing. Sökordsannonsering är annonsering som baserar sig på ett behov i nuet och som söker efter innehåll som kan hjälpa dem att lösa ett problem eller besvara en fråga.

När du jobbar med Google Adwords finns det mycket du behöver tänka på. Här listar vi några av de vi tycker är viktigast i din Inbound Marketing-strategi.

  1. Målinriktning mot rätta personas: Som omnämnt tidigare så kostar det alldeles för mycket att målinrikta sig mot alla eftersom långt ifrån alla är intresserade av din produkt. Du ska bara målinrikta dig mot de som faktiskt är intresserade av din produkt eller tjänst. För att göra det på mest effektiva sätt måste du identifiera målgruppen genom att bygga personas som är så träffsäkra som möjligt.
  2. Snabba resultat: Det finns egentligen två sätt att attrahera användarna från sökmotorer. En av dessa är SEO (Sökmotoroptimering) och den andra är Google AdWords och sökmotorannonsering. SEO är en långsiktig process och det är väldigt svårt att beräkna hur lång tid det kommer ta att få resultat och om du överhuvudtaget kommer att placera dig med alla dina viktiga nyckelord på förstasidan i sökmotorerna. Men genom att använda Google Adwords kommer du kunna utvärdera vilka nyckelord som faktiskt konverterar och ger din verksamhet värde på sikt. Då kommer du också kunna styra dina insatser mer effektivt och nå långsiktig framgång i sökmotorernas organiska resultat.
  3. Testa, testa, testa: Du kan inte lansera annonskampanjer eller landningssidor utan att testa hur dessa presterar. Det är små detaljer som gör den stora skillnaden därför blir du aldrig klar med en annons eller en sida. Det är en ständig utveckling som pågår som måste testas och förbättras hela tiden. Med Google Adwords kan du enkelt testa sådant som annonstexter, landningssidor, nyckelord och mycket annat. Detta kan vara avgörande för din framgång!