Du har säkert hört uttrycket flera gånger innan att “ content is king” för att content i dag har så stor betydelse för företagets synlighet och försäljning. Men för att kunna skapa bra content måste man mäta och analysera sina besökares beettende för se vilket innehåll som skapar engagemang, hur man på bäst sätt besvarar besökarnas frågeställningar och skapar content anpassat efter kundens olika steg i köpresan. Men hur mäter man egentligen sina besökarnas beteende och hur kan man använda den kunskapen när man tar fram nytt innehåll till sina olika kanaler?

Men för att kunna skapa engagemang som ger dig data att analysera måste du  skapa räckvidd för din content. Om du inte har någon räckvidd för det du publicerar kan du inte skapa engagemang hos besökarna och det blir då svårt att få dem att konvertera och ta de viktiga stegen dit du vill, till exempel att de genomföra ett köp, bokar ett möte eller annat. Utan riktat och anpassat innehåll blir det svårt att skapa konvertering vilket behövs för att öka försäljningen därför är det viktigt att ta reda på vad för typ av content man skapa och hur den ska formas och riktas.

Fem mätvärden att ta till sin hjälp för att analysera besökarnas beteenden

Konsumtion

Vad läser dina användare, vad verkar de uppskatta och vad intresserar dem? I vilka kanaler konsumerar de innehållet, vilka format är populärare än andra, till exempel får videos många tittare? Hur stor procent av dina besökare konsumerar videos? Genom att undersöka hur lång tid besökarna spenderar på sidan och att ta del av ditt material är en bra sätt att ta reda på hur stort deras intresse är för det innehåll som du erbjuder. Undersök också under vilka tider konsumerar de mest? För det är så att du kanske publicerar ditt material vid fel tidpunkt. Timing i marknadsföring har en stor betydelse för hur man lyckas nå ut. Fundera kring när når du din målgrupp bäst och hur kan du med dessa svar skapa riktad content som skapar ett större intresse och får dem dina användare att vilja ta del av mer.

Delning

Det är viktigt att ta reda på hur många av de som faktiskt nås av din content som blir engagerade. En av de delarna som är bra att undersöka är vilken content som besökarna delar mest? Ta reda på hur mycket de delar, när på dygnet är de som mest aktiva? Finns det en röd tråd för vad som engagerar dem och får dem att dela? Kanske är det ämnen som liknar varandra som oftast delas? Delas innehåll av ett visst format mer än andra? Kanske finns det rubriker som engagerar mer än andra eller en viss typ av bilder? Undersök hur det ser ut över tid och fundera kring vilka insatser du kan göra i framtiden för att få besökarna att dela mer av din content.

Konvertering

Undersök när och hur dina besökare konverterar och till vilken kostnad? Vad är det för innehåll som får dem att konvertera? Hur kan du dra nytta den kunskapen och anpassa innehållet därefter? Finns det något man kan förbättra för att få användarna att konvertera mer? Finns det några sätt att få fler konverteringar men för en lägre kostnad? Det är viktigt att komma ihåg att inte bara mäta det totala antalet konverteringar för det kommer man inte långt med. Utan har du som mål att öka konverteringarna då måste du ta reda på vilka insatser och kanaler som bidragit till de som redan skett och fundera hur du kan göra för att öka chanserna till fler konverteringar. Det kan handla om allt från värdeskapande innehåll till tydliga cal to action och uppmaningar.

Leadsgenerering

När blir dina leads till betalande kunder och till vilken kostnad? Hur kan du anpassa innehållet så att chansen för att dina leads genomför ett köp ökar? Vilket typ av innehåll är det som omvandlar dem till betalande kunder? Det finns flera saker att undersöka för att ta reda på vad din content egentligen leder till.

Varumärke

Vilken typ av content fungerar bäst och vad verkar fungerar sämst? Varför fungerar en viss content bättre än annan? Hur kan du med hjälp av content skapa en ökad kännedom om ditt varumärke hos din målgrupp men också nå ut till outforskade målgrupper?

VI HJÄLPER GÄRNA DIG MED DIN CONTENT MARKETING? KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA ETT MÖTE!

Genom att göra ett grundligt analysarbete får man den kunskap som behövs för att kunna skapa content som ger kunden ett större mervärde. Samtidigt som det ger dig vetskap om vilka kan kanaler som inte fungerar och vilka ämnen som inte engagerar besökarna ett dugg. Med den kunskapen i bakfickan kan du skapa content som får större räckvidd, engagemang och konverteringar till en allt lägre kostnad. Du kanske även spar dig själv en massa tid. För tänk, det kan ju vara så att den där bloggen som du lagt flera 100 eller 1000-tals arbetstimmar på att skapa content till inte läses av någon eller visar sig vara rena guldgruvan för att kunna skapa intresse kring ditt varumärke. 

 

Vill du lära dig mer om hur du kan öka din försäljning? Då kanske detta inlägg är intressant!

http://www.acceler.se/saljtips-oka-din-forsaljning-genom-1-enkel-forandring/